آی تی من
دنیای متفاوتی از استارتاپ و فناوری
مرور رده

تریبون مصاحبه

تریبون مصاحبه به دنبال استارتاپ و کسب وکار های فعال در حوزه اینترنت و فضای دیجیتال است. تریبون مصاحبه آی تی من به رایگان در اختیار کسب وکار ها قرار میگیرد تا علاوه بر معرفی خود بتوانند خدمات خود را نیز به افراد جدید معرفی کنند.