آی تی من جلال ترابی
رشد کسب و کار در فضای دیجیتال
درباره این بلوک

ویکی آی تی من

ویکی آی تی من یا دانشنامه آی تی من، محلی برای پرداختن به معنی و مفهوم کلمات حوزه آی تی، تکنولوژی، فناوری و استارتاپ است. در اینجا لیست کلمات یک حوزه یا موضوع خاص به صورت پست وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید. لیست هر حوزه به صورت مداوم بروزرسانی می گردد.

ویکی یا دانشنامه آی تی من به معانی لغات و مفاهیمی می پردازد که به صورت روزمره و دائم با آنها سروکار داریم. البته نه هر لغتی! بلکه لغاتی که در حوزه هاییکه بالاتر گفتم باشد. اگر پیشنهادی برای بهتر شدن ویکی دارید می توانید از طریق صفحه ارتباط با من درمیان بگذارید.